Monday, December 27, 2010

కామెర్లకు మంచి యోగం / health tip for jaundice

అడ్డసరపాకు  రసం 20  గ్రాములు , తేనె 5  గ్రాములు  కలిపి మూడు  రోజులు పరగడుపున సేవిస్తే కామెర్లు కనిపించవు .

No comments:

Post a Comment